សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា..ប្រទេសកម្ពុជា និងមានភ្លៀងកក់ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមីនានេះ

0
436

ប្រទេសកម្ពុជាយើង នឹងមានភ្លៀងកក់ខែធ្លាក់ស្ទើរទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ដោយសារឥទ្ធិពលខ្យល់បក់ពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here